NORGES BILSPORTFORBUND 

1975654756.jpg

HVEM BLIR NORGES BILSPORTTALENT 2019?

Bilsporttalentet 2019, Norges største og mest prestisjefylte talentkonkurranse, arrangeres i år for 13. gang.

Er du en bilsportutøver mellom 15 og fylte 21 år og har profilert deg med gode resultater denne sesongen innen din bilsportgren, inviteres du til å sende NBF Talentutvikling en søknad med din motorsport CV innen 30. juli.

matis.jpg

Fortjenstmedalje i gull til

Holm Jacob Matheson

 

Holm Jacob Matheson (69), eller Mathis som han kalles i bilsportsmiljøet, er tildelt Norges Bilsportforbunds fortjenstmedalje i gull.

Matheson fikk fortjenstmedaljen overrakt av NBFs president Per Madsen under en samling for innehavere av NBFs gullratt og medlmmer i Rallyklubben i Oslo på tirsdag kveld. (12/03/2019) 

AMCARemblem.jpg

 NBF -ORGANISASJON

All bilsport i Norge organiseres, kontrolleres og overvåkes av NBF -Norges Bilsportforbund 

FIA - Federation Internationale de l’Automobile , som er det internasjonale organ med myndighet til å gi eller endre regler som fremmer kontroll av bilsport, har gitt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) mandat til å påse at internasjonale bestemmelser for bilsport overholdes i Norge.

© 2017 Copyright by Frittstående Motorsport klubber