© 2017 Copyright by Frittstående Motorsport klubber

Dine Motorsport interesser står i sentrum for hva vi gjør!

FMK er et samlingsorgan for frittståenede Motorsportklubber som relaterer arrangementer og begivenheter for Motorsport Norge nasjonalt og internasjonalt.

Vi ønsker primært å være en del av norsk bilsport og å bidra positivt til sportens utvikling.

Vi er en samling av en rekke personer med lang og bred erfaring innen norsk bilsport.

FMK sitt formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet i Norge og fremme motorsport i Norge.

Våre oppgaver er og være et overgangsvindu for dannelsen av deres frittstående motorsport klubb

under FMKs fane og bestemte vilkår dersom dette anses som gjensidig fordelaktig for alle parter, og det ligger innenfor FMK s formål.

Bygg nettverk 

Vi har møteplassene der du skaper nye relasjoner.

Profesjonelt samhold

Ledere som står sammen og derigjennom har en felles                             samhørighet og styrke til å forene motorsport Norge til det                         beste for utøveren. 

Få Faghjelp 

          Få tekniske råd og fag hjelp fra mange av våre lisensierte ledere.

                                    ____________________

Meld inn din klubb i dag og vær med å bygge Motorsport Norge sammen med oss.

               Det betales en årlig kontingent for tilknyttning til FMK .

 

 

 

Medlemmer som opptrer i strid med FMKs  interesser, kan ekskluderes.

Trykk på kartet og se våre

landsdekkende medlemsklubber

norgeskart_fylker..jpg