top of page

Dine Motorsport interesser står i sentrum for hva vi gjør!

FMK er et samlingsorgan for frittståenede Motorsportklubber som relaterer arrangementer og begivenheter for Motorsport Norge nasjonalt og internasjonalt.

Du tror kanskje det er veldig krevende å starte en klubb, men det trenger ikke være vanskelig.

I de store Motorsportklubbene, som har holdt på en årrekke, medgår det riktig nok mange dugnadstimer for å holde diverse aktiviteter i gang, men dette er gjerne fordelt på en rekke personer, som på mange måter ser på dette som en del av hobbyvirksomheten sin.

Dessuten er klubbmiljøet et fint sted å få nye venner på.

Vi ønsker primært å være en del av norsk bilsport og å bidra positivt til sportens utvikling.

Trengs det litt drahjelp?

Når du skal starte en  klubb må du velge navn, utarbeide vedtekter og stifte Klubben. Deretter kan den registreres hos oss.

Oppstart av en klubb kan gjøres så enkelt som at du får kontakt med noen få andre Motorsport interesserte, og at dere blir enige om å møtes av og til, for eksempel på rundgang hjemme hos hverandre. På dette nivået trenger det ikke medføre ekstra kostnader eller arbeid.

Der kan der begynne å formalisere det hele til dere føler tiden er moden for det og kan også innføre en kontingent og lage et lite styre som tar seg av de mest nødvendige saker osv.

FMK sitt formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet i Norge og fremme motorsport i Norge.

Våre oppgaver er og være et overgangsvindu for dannelsen av deres frittstående motorsport klubb under FMKs fane og bestemte vilkår dersom dette anses som gjensidig fordelaktig for alle parter, og det ligger innenfor FMK s formål.

 

Kontakt oss  i dag og vær med å bygge Motorsport Norge sammen med oss.

               Det betales en årlig kontingent for tilknyttning til FMK .

 

Medlemmer som opptrer i strid med FMKs interesser ,kan ekskluderes.

standard_fylker.png

Trykk på kartet og se våre

landsdekkende medlemsklubber

bottom of page