top of page

 MOTORSPORT BEGIVENHETER I OVER 60 ÅR!

 FMK er en hovedorganisasjon med flere motorsport klubber under sin fane tilsluttet NBF -Norges Bilsport forbund.

FMK er en organisasjon for frittstående Motorsportklubber som  relaterer  arrangementer og begivenheter for Motorsport Norge nasjonalt og internasjonalt.

Vi ønsker primært å være en del av norsk bilsport, og å bidra positivt til sportens utvikling.

Vi tilbyr profesjonell hjelp til de som ønsker  å starte  en motorsport klubb  uten tilknytning  til noen navn bekledd motorsports organ eller til de som allerede har  en motorsportklubb men ønsker og stå fritt.

Vi både håper og tror at også andre aktører ser at vi har noe verdifullt å bidra med for våre ildsjeler.

Vårt håp er at vi kan møte fremtiden med et profesjonelt  klubbsamarbeid , slik at vi kan ha fokus på arrangementer og klubbutvikling til norsk bilsports beste.

Logo 2024 uS_edited.png
bottom of page