FMK - FRITTSTÅENDE MOTORSPORTKLUBBER

FMK er et samlingsorgan for frittståenede Motorsportklubber som relaterer  arrangementer og begivenheter for Motorsport Norge nasjonalt og internasjonalt. FMK  kom til under en samling på Jessheim  18 mars 2017.

  • FMK - er tilsluttet  NBF -Norges Bilsport Forbund og utøver deres retninglinjer for Motorsport i Norge.

  • FMK styret har mandat  som et lisensiert organ under NBF til å foreta, utrede og eventuelt godkjenne  FMK organisasjonens forespørsler på tilslutning av  klubber som ønsker og være tilknyttet FMK. 

Styrets medlemmer  pr 2020.

Meet The Team

VIDAR HOLUM

LEDER 

ASKER OG BÆRUM MOTORSPORT 

BJØRNAR HOVATN

NESTLEDER 

HAUGEREID MOTORSPORT 

AILI NITTEBERG

STYREMEDLEM

ROMERIKE  MOTORSPORT 

MONIKA HAARSAKER

1. VARA 

TRONDHEIM  MOTORSPORT 

Valgkomite 2020.
 
Bjørn Gulbrandsen  Oslo Motorsport 
Terje Villanger          Hordaland Motorsport 

Lars Faale              Asker og Bærum Motorsport

Revisor: Tom Wiktorin  Østfold Motorsport
Publisering, media og web komité. 
Kontakt oss  gjerne på:
media@fmkmotorsport.no 
Leder: Marie Hofsløkken   
            Asker og Bærum Motorsport
Nestleder:Maren Bålsrud Moseby  
                  Asker og Bærum Motorsport
Medlem : Arild Østby                       
                 Oslo Motorsport 
Medlem: Bjørnar Hovatn               
                 Haugereid Motorsport 
 
Medlem: Vidar Holum                   
                Asker og Bærum Motorsport
 
 

© 2017 Copyright by Frittstående Motorsport klubber