top of page
FMK er et samlingsorgan for frittståenede Motorsport klubber somer en "non profit" forening som drives på frivillig basis.
alikevell  trenges det økonomiske bidrag til og gjenomføre en oppnevnelse av en nyettablert  Motorsports klubb
 
Ved og gi et bidrag som gjør det mulig for en motorsport klubb å realisere et klubb som det ellers måtte jobbe lenger for å organisere , eller til å finansiere for og leie inn profesjonell hjelp av det  vil du dermed  være med og skape  vi felles muligheter for mer  Motorsport aktiviteter .
bottom of page